Quảng Hòa: Tổng doanh thu các làng nghề truyền thống ước đạt gần 27 tỷ đồng

Tháng 8/2022, 4 làng nghề truyền thống huyện Quảng Hòa đã phục hồi hoạt động sau đại dịch Covid-19, gồm: nghề rèn Phúc Sen, giấy bản xóm Dìa Trên, hương Phja Thắp (xã Phúc Sen), đường phên Bó Tờ (nay là Tổ dân phố 03, thị trấn Hòa Thuận) với 322 hộ tham gia, giải quyết việc làm cho 757 lao động nông thôn. Tổng doanh thu ước đạt gần 27 tỷ đồng/năm.
Nghề làm giấy bản xóm Dìa Trên, xã Phúc Sen trở thành điểm đến hấp dẫn du lịch cộng đồng trong Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

Trong đó, nghề rèn có 145 hộ/280 lao động, thu nhập bình quân đạt gần 62 triệu đồng/hộ/năm; nghề làm giấy bản có 39 hộ/93 lao động, thu nhập bình quân đạt gần 22 triệu đồng/hộ/năm; nghề làm hương có 48 hộ/114 lao động, thu nhập đạt trên 61 triệu đồng/hộ/năm; nghề làm đường phên có 90 hộ/270 lao động, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/hộ/năm.

Hoạt động của các làng nghề truyền thống gắn phát triển kinh tế hộ với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, bắt nhịp với phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân vùng nông thôn miền núi.

Nguồn: baocaobang.vn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 27
Login