Lượt xem: 162

Điểm một số hoạt động của Lãnh đạo tỉnh nổi bật Tuần 36 năm 2022 (từ ngày 29/8 - 04/9/2022)

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tổ chức cán bộ; dự Hội nghị bàn giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm tại các đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Huyện ủy các huyện (Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lâm); Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8/2022… là những hoạt động nổi bật của Lãnh đạo tỉnh trong tuần công tác vừa qua.

1. Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ gồm: (1) Điều động, phân công đồng chí Công Văn Hưu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; (2) Luân chuyển, phân công đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến công tác tại Huyện ủy Bảo Lâm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Điều động, phân công đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; (4) Luân chuyển, phân công đồng chí Lã Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến công tác tại huyện Bảo Lạc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc nhiệm kỳ 2020-2025; (5) Điều động, phân công đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh đến công tác tại Sở Ngoại vụ, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; (6) Luân chuyển, phân công đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương đến công tác tại Huyện ủy Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh; (7) Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đến công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương; (8) Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng đến công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, chỉ định tham gia Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026;

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm.

(9) Luân chuyển, phân công đồng chí Lê Hải Yến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Huyện ủy Hà Quảng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hà Quảng nhiệm kỳ 2020-2025; (10) Luân chuyển, điều động đồng chí Lý Đức Bằng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ; (11) Tiếp nhận đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (12) Quyết định cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nông Quốc Tuấn, điều động, luân chuyển đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (13) Điều động đồng chí Nguyễn Thị Lâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến công tác tại Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; (14) Điều động đồng chí Đàm Văn Thông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến công tác tại Sở Tư pháp, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp; (15) Luân chuyển đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến công tác tại Thanh tra tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh; (16) Tiếp nhận đồng chí Đoàn Thị Lê An, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đến công tác tại Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; (17) Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Đức Thọ, Trưởng Phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

2. Các đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở Công Thương và Huyện ủy các huyện: Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lâm tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm.

Theo đó, tại Quyết định số 919-QĐ/TD ngày 29/8/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ được luân chuyển, phân công đến công tác tại Huyện ủy Bảo Lâm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 920-QĐ/TD ngày 29/8/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng phân công đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh đến công tác tại Sở Ngoại vụ, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Trọng Hùng và đồng chí Phạm Văn Cao

* Tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Lã Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả bàn giao công việc trong thời gian qua đối với đồng chí Lê Văn Định, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ phụ trách Sở Giao thông vận tải.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

* Tại Sở Nội vụ, đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả bàn giao, cụ thể về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, quản lý ngân sách được phân bổ, công tác chuyên môn. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 40 KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, trong đó: tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Chính trị; Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I/2023 theo Nghị định của Chính phủ; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng Quy chế đánh giá CCVC theo vị trí việc làm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng tiêu chí, Quy trình đánh giá thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện; Tham mưu tuyển dụng công chức, viên chức kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; tiếp tục phối hợp sắp xếp bố trí công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã dôi dư theo quy định...

* Tại Sở Công Thương, đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Công Thương báo cáo kết quả bàn giao; đề cập, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Công Thương trong thời gian qua, các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới nói chung và nhiệm vụ đã thực hiện trong những tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, các nhiệm vụ cần đặc biệt lưu ý trong những tháng cuối năm 2022 nói riêng.

* Tại Hà Quảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng đến công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, chỉ định tham gia Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; luân chuyển, phân công đồng chí Lê Hải Yến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Huyện ủy Hà Quảng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hà Quảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh chúc mừng 2 đồng chí: Phạm Văn Cao, Nguyễn Anh Quế.

* Tại Trùng Khánh, theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, điều động, phân công đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh đến công tác tại Sở Ngoại vụ, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; luân chuyển, phân công đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương đến công tác tại Huyện ủy Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh.

* Tại Bảo Lâm, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, phân công đồng chí Công Văn Hưu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Luân chuyển, phân công đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến công tác tại Huyện ủy Bảo Lâm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê chúc mừng 2 đồng chí: Công Văn Hưu, Đoàn Trọng Hùng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động. Đề nghị các đồng chí trên cương vị mới, trọng trách mới, tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, không để giãn đoạn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy tránh nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì thực hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 3. UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2022. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương tập trung rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu tổ chức triển khai thực hiện; quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; các chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp phát triển KT-XH, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên tất các các lĩnh vực. Tiếp tục rà soát chuyển đổi rừng phòng hộ sản rừng sản xuất phục vụ xây dựng quy hoạch tỉnh; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện dự án lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo đạt tiến độ và chất lượng. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch xây dựng các thị trấn, các xã nông thôn mới. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2022. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu giá đất; rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình nợ đọng thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng “Vùng xanh an toàn COVID-19” tại các cửa khẩu để thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và  tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ…

4. HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề). Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã nghe báo cáo thuyết trình các nghị quyết và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh. Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp để xem xét biểu quyết thông qua. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ một số nội dung để đảm bảo khi nghị quyết ban hành được thực hiện hiệu quả.

Trên cơ sở thảo luận, xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã thống nhất thông qua 18 Nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển KT-XH của tỉnh. Đây là các Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý để chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Theo đó, 100% đại biểu nhất trí miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Đoàn Trọng Hùng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Anh Quế, nguyên Giám đốc Sở Công thương; Lã Hoài Nam, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải do đã chuyển công tác khác. Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Văn Cao, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Kết quả, đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh 49/49 phiếu đồng ý; đồng chí Phạm Văn Cao 48/49 phiếu đồng ý (01 phiếu không hợp lệ).

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị UBND tỉnh, ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, phải tập trung chỉ đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống; quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc hướng dẫn, tuyên truyền tạo sự đồng thuận thực hiện trong Nhân dân, để bảo đảm hiệu quả của nghị quyết đã ban hành, để các chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng nhanh nhất, kịp thời, đầy đủ.

Các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng văcxin cho trẻ em từ 5-12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên; nâng cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Quyết liệt thực hiện đồng bộ, các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  Tập trung đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục, phiền hà và mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp…

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 113
  • Hôm nay: 7777
  • Trong tuần: 97 435
  • Tất cả: 13211068
  • Tất cả: 20567