Lượt xem: 460

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 17/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Văn bản số 2132/UBND-TH về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2022 của Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 102/NQ- CP ngày 03/8/2022, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực  tuyến với địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung công việc cụ thể như sau:

Yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề mới phát sinh. vượt thẩm quyền, trong đó cần quan tâm, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các đánh giá, nhận định của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ được nêu trong Nghị quyết số 102/NQ- CP.

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 (1) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định của pháp luật gắn với phân bố hợp lý nguồn lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bảo đảm yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

 (2) Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phát sinh; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và tiêm vắc-xin phòng dịch trong tỉnh bình mới.

 (3) Theo dõi sát diễn biến giả cả, có giải pháp quản lý, bình ổn thị trường, kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi có biến động bất thường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm ổn định giá cả, bảo đảm cùng cầu bằng hóa tại thị trường trong tỉnh, nhất là các hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

(4) Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoài vụ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh và các cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nước, chủ trương, định hướng và nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chủ động phân tích, dự báo, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và kịp thời triển khai các giải pháp ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định các yếu tố phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

 (5) Các sở, ban, ngành, cơ quan khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII; Các sở, ban, ngành được phân công chủ trì sớm hoàn thiện, trình hồ sơ dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ chín (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII bảo đảm tiến độ, chất lượng.

(6) Khẩn trương rà soát, chỉnh sửa dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh.

 (7) Chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Tiếp tục thúc đẩy triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác lập các quy hoạch tỉnh, sở, ngành địa phương theo quy định của Luật Quy hoạch, nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.

(8) Tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý những vấn đề tồn đọng, các dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.

 (9) Quan tâm, chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách. Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.

(10) Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, việc số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công thiết yếu theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(11) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm theo đúng tiến độ, yêu cầu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

(12) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đánh giá tình hình hoạt động và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm điều hành IOC của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản trước ngày 05/9/2022.

(13) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định.

 - Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, thành lập tổ liên ngành phân tích dữ liệu phục vụ lãnh đạo địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên doanh tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

 (14) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự cần thiết.Tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện: cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng; thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần In Việt lập Cao Bằng theo kế hoạch của UBND tỉnh.

D.L

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 7924
  • Trong tuần: 97 582
  • Tất cả: 13211215
  • Tất cả: 20714