Lượt xem: 5293

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ điều phối Oxy y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng

Ngày 17/12/2021, Tổ điều phối Oxy y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Thông báo số 3565/TB-TĐP về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ điều phối Oxy y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, nhiệm vụ chung của Tổ điều phối là căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, từng đồng chí thành viên Tổ điều phối Oxy y tế có trách nhiệm tham mưu giúp tổ trưởng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ điều phối Oxy y tế được ban hành tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ  tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Tổ điều phối Oxy y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng.

Các đồng chí  thành viên Tổ điều phối Oxy y tế thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về các nội dung công việc được phân công; Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Tổ điều phối Oxy y tế; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ điều phối Oxy y tế phân công.

Ngoài những nội dung công việc được phân công, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề mới, nội dung phát sinh, đồng chí Tổ trưởng Tổ điều phối Oxy y tế căn cứ tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng đồng chí thành viên Tổ điều phối Oxy y tế để điều chỉnh, phân công thực hiện cho phù hợp, hiệu quả.


 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 89
  • Hôm nay: 7596
  • Trong tuần: 97 254
  • Tất cả: 13210887
  • Tất cả: 20386