Lịch công tác lãnh đao từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

 

Thứ 2
05/12/2022

Thứ 3
06/12/2022

Thứ 4
07/12/2022

Thứ 5
08/12/2022

Thứ 6
09/12/2022

Thứ 7
10/12/2022

Chủ nhật
11/12/2022

Đ/c Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Dự HN Quán triệt, triển khai NQTW 6


Chiều:
Dự HN Quán triệt, triển khai NQTW 6; Họp chi bộ

Sáng:
Dự HN Quán triệt, triển khai NQTW 6


Chiều:
Dự HN Quán triệt, triển khai NQTW 6

Sáng:
Làm việc với Sở Nội vụ (ktra mô hình)


Chiều:
Họp Tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc vốn đầu tư

Sáng:
Họp về công tác CCHC huyện


Chiều:
Dự Sinh hoạt Chi bộ Tổ 10- Thị trấn Hòa Thuận

Sáng:
Họp Đảng ủy Quân sự huyện


Chiều:
Dự họp Tổng kết NQTW 8- Khóa XI; Họp Tổng kết công tác QS- QP ĐP

Đ/c Hoàng Thị Hiếu
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Học tập quán triệt NQ TW 6


Chiều:
Học tập quán triệt NQ TW 6

Sáng:
Dự họp triển khai thu hồi nợ thuế - tại Chi cục thuế - Hòa Thuận


Chiều:
Học tập quán triệt NQ TW 6

Sáng:
Đi cơ sở kiểm tra tình hình thực các CTMTQG


Chiều:
Đi cơ sở kiểm tra tình hình thực các CTMTQG ( dự kiến)

Sáng:
Họp Hội đồng thẩm định CCHC


Chiều:
Đi cơ sở

Sáng:
Dự HN - xây dựng và phát triển thương hiệu SP địa phương - tại Trùng Khánh

Chiều:
Dự họp thẩm tra các báo cáo - Ban kinh tế XH

Đ/c Nông Văn Thông
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Học tập NQ HN lần thứ Sáu BCH TW khóa XIII

Chiều:
Học tập NQ

Sáng:
Học tập NQ


Chiều:
Học tập NQ

Sáng:
Họp xét các danh hiệu văn hóa

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Họp Tổng kết công tác QP-QS địa phương

Chiều:
Dự sinh hoạt tại Chi bộ Lũng Rỵ Hồng Quang


Đ/c Hoàng Văn Thường
Chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai NQTW6-khóa XIII


Chiều:
Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai NQTW6-khóa XIII

Sáng:
Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai NQTW6-khóa XIII


Chiều:
Dự Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh (trù bị)

Sáng:
Dự Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh


Chiều:
Dự Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Sáng:
Dự Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh


Chiều:
Dự Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Sáng:
Dự Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh


Chiều:
Dự Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Đ/c Nông Thị Niêm
Phó chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
HN trực tuyến tại: Huyện ủy

Chiều:
HN trực tuyến tại: Huyện ủy

Sáng:
HN trực tuyến tại: Huyện ủy

Chiều:
HN trực tuyến tại: Huyện ủy

Sáng:
Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Chiều:
Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Sáng:
Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Chiều:
Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Sáng:
Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Chiều:
Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 49
Login