Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 19//2022 đến ngày 25/9/2022

Thứ 2
19/09/2022

Thứ 3
20/09/2022

Thứ 4
21/09/2022

Thứ 5
22/09/2022

Thứ 6
23/09/2022

Thứ 7
24/09/2022

Chủ nhật
25/09/2022

Đ/c Nguyễn Thành Hải
Chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Họp TT Huyện ủy


Chiều:
Họp tại BQL Khu kinh tế tỉnh

Sáng:
Đi kiểm tra cơ sở


Chiều:
Họp tại Huyện ủy

Sáng:
Họp tại TU (Triển khai NQ 12)

Chiều:
Dự làm việc với Đoàn Giám sát của TU

Sáng:
Họp TT UBND huyện (9g)


Chiều:
Dự Làm việc với Đoàn Kiểm tra của TU

Sáng:
Dự Làm việc với Đoàn Kiểm tra của TU

Chiều:
Đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Hoàng Thị Hiếu
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Đi công tác

Sáng:
Dự phiên Tòa cấp cao - Hà Nội

Chiều:
Về Cao Bằng

Sáng:
Đi cơ sở - Đoàn kiểm tra NTM Huyện ủy

Chiều:
Đi cơ sở - Đoàn kiểm tra NTM Huyện ủy

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nông Văn Thông
Phó chủ tịch UBND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


 

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


 

Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


 

Chiều:
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại Huyện ủy 13h30

Sáng:
Làm việc tại cơ quan; 9h00 họp Lãnh đạo UBND huyện


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Dự HN trực tuyến lúc 8h00 tại tầng 3


Chiều:
Dự HN trực tuyến lúc 14h00 tại tầng 3

Đ/c Hoàng Văn Thường
Chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Dự làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy tại HU

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại Quảng Hưng

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nông Thị Niêm
Phó chủ tịch HĐND huyện

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Làm việc tại cơ quan


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Đi cơ sở - xã Cai Bộ


Chiều:
Làm việc tại cơ quan

Sáng:
Đi công tác tại huyện Bảo Lạc

Chiều:
Đi công tác tại huyện Bảo Lạc

Sáng:
Đi công tác tại huyện Bảo Lạc

Chiều:
Đi công tác tại huyện Bảo Lạc

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Online: 39
Login